Forfatter: Webmaster

  • «Helse og velvære»

    Med støtte fra Spondylittforndet har dr. Jadranka Glišić, avdelingsleder ved instituttet „Dr Simo Milosevic“ AD i Igalo, skrevet et sett artikler om filosofien og hensikten bak behandlingene i det norske programmet i Igalo. Hun har en svært bred tilnærming til temaet, og tar for seg en rekke faktorer som påvirker helse, velvære og revmatiske sykdommer.…

  • Spondylittfondet

    Stiftelsen Spondylittfondet har som formål å gi økonomisk støtte til informasjons-, opplysnings- og påvirkningsarbeid innenfor området bekhterev og bekhterev-liknende sykdommer.

  • Under etablering

    Nettstedet er under etablering. Mer innhold kommer senere.