Spondylittfondet


Stiftelsen Spondylittfondet har som formål å gi økonomisk støtte til informasjons-, opplysnings- og påvirkningsarbeid innenfor området bekhterev og bekhterev-liknende sykdommer.